Metadata Video


  • 1280 x 720
  • HD
  • 0:1
  • 24fps
  • 114 Detik
  • N/A

Rp120,000 / Penggunaan

Rp240,000 / Kepemilikan

Deskripsi :

merti bumi dusun ketingan

merti dusun  
salah satu wujud rasa syukur masyarakat atas hasil bumi dan panen raya ,masyarakat dusun ketingan  melaksanakan merti bumi serta kirab budaya .acara ini dilaksanakan setiap tahun nya .

Comment :Video Menarik Lainnya